Χρήσιμα τηλέφωνα Αιγείρας-Ακράτας Αιγιάλειας!


ΤΑΞΙ
Πιάτσα Αιγείρας
2696034433
Πιάτσα Ακράτας
2696022959
Πιάτσα Κραθίου
2696031892


ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Αναστασόπουλος Νικόλαο          2696031794

Κουτρούλης Γεωργιος                  2696031140,

Υγειονομ. Σταθμός Αιγείρας         2696031111


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Αμπελοκήπων                               2696034322

Μοναστηρίου                                 2696032222

Κτηνιατρείο Αιγείρας                     2696033644


ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
Ρόζος Παναγιώτης                         26960

Πρέζας Παναγιώτης                       26960

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ

Τα χειμερινά δρομολόγια του υπεραστικού ΚΤΕΛ Αιγίου προς Αθήνα, Πάτρα, Καλάβρυτα, Διακοπτό, Ακράτα και Αιγείρα.
Χειμερινά δρομολόγια υπεραστικού ΚΤΕΛ
Από Αίγιο προς Αθήνα:
 • 05:35
 • 06:20
 • 07:05
 • 07:50
 • 08:50
 • 09:35
 • 10:35
 • 11:35
 • 12:20
 • 13:05
 • 13:50
 • 14:35
 • 15:05
 • 15:35
 • 16:35
 • 17:35
 • 18:35
 • 19:05
 • 20:05
 • 20:50
 • 21:35
 • 22:20
 • 03:00

Από Αθήνα προς Αίγιο:
 • 06:15
 • 06:45
 • 07:30
 • 08:00
 • 09:00
 • 09:30
 • 10:00
 • 11:00
 • 11:30
 • 12:00
 • 13:00
 • 13:30
 • 14:30
 • 15:30
 • 16:30
 • 17:30
 • 18:30
 • 19:30
 • 20:00
 • 20:30
 • 21:00
 • 21:30
 • 22:00
-------------------------------------------------------

Από Αίγιο προς Πάτρα (Δευτέρα – Παρασκευή):
 • 05:55
 • 06:30
 • 07:00 ΝΕΟ
 • 08:00
 • 08:15 ΝΕΟ
 • 09:00 ΝΕΟ
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
 • 19:00
 • 21:00

Από Πάτρα προς Αίγιο (Δευτέρα – Παρασκευή):
 • 07:00
 • 08:00
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00 ΝΕΟ
 • 12:10
 • 13:00 ΝΕΟ
 • 13:10
 • 13:45
 • 14:00
 • 14:15
 • 15:15
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
 • 19:15
 • 20:30
 • 22:15
--------------------------------------------------------
Από Αίγιο προς Πάτρα (Σαββάτο):
 • 07:00 ΝΕΟ
 • 08:00
 • 09:00 ΝΕΟ
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
 • 19:00
 • 21:00

Από Πάτρα προς Αίγιο (Σαββάτο):
 • 07:00
 • 08:00
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
 • 19:15
 • 20:30
 • 22:15
-----------------------------------------------------

Από Αίγιο προς Πάτρα.(Κυριακή):
 • 07:00 ΝΕΟ
 • 09:00 ΝΕΟ
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
 • 19:00
 • 21:00

Από Πάτρα προς Αίγιο (Κυριακή):
 • 08:00
 • 10:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
 • 19:15
 • 20:30
 • 22:15
----------------------------------------------------

Από Αίγιο προς Καλάβρυτα μέσω Μ. Σπηλαίου (Δευτέρα - Παρασκευή):
 • 07:00
 • 14:10

Από Καλάβρυτα προς Αίγιο μέσω Μ. Σπηλαίου (Δευτέρα - Παρασκευή):
 • 09:00
 • 16:45
-----------------------------------------------------

Από Αίγιο προς Καλάβρυτα μέσω Μ. Σπηλαίου (Σαββάτο):
 • 07:00

Από Καλάβρυτα προς Αίγιο μέσω Μ. Σπηλαίου (Σαββάτο):
 • 09:00
-----------------------------------------------------

Από Αίγιο προς Καλάβρυτα μέσω Μ. Σπηλαίου (Κυριακή):
 • 15:00

Από Καλάβρυτα προς Αίγιο μέσω Μ. Σπηλαίου (Κυριακή): 
 • 16:45
------------------------------------------------------

Από Αίγιο προς Διακοπτό – Ακράτα – Αιγείρα:
 • 07:00
 • 07:45
 • 10:00
 • 12:30
 • 15:00

Από Ακράτα προς Διακοπτό – Αίγιο:
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:00
 • 11:00
 • 13:45
 • 16:00
------------------------------------------------------
Από Διακοπτό προς Αίγιο:
 • 06:30
 • 08:30
 • 09:30
 • 11:30
 • 14:15
 • 16:30
Από Αίγιο προς Πτέρη μέχρι Κορφές (κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μόνο):
 • 05:45
 • 14:30